Kříž cti Francouzsko-britské asociace – 4. stupeň, udělení příslušníkovi Svobodných Francouzů

 

Ačkoliv Francie a Velká Británie byli historicky především rivalové a mnohdy i nepřátelé, zejména události 20. století směřovaly oba státy ke spolupráci a spojenectví. Mezi vedlejší projevy těchto tendencí patřilo mimo jiné založení Francouzsko-britské asociace (Franco – British Association), která měla napomáhat prohlubování všestranných vazeb mezi oběma zeměmi. Jako formu ocenění výjimečné snahy v těchto věcech zřídila asociace roku 1933 vlastní vyznamenání – Kříž cti Francouzsko-britské asociace (Cross of Honor Franco – British Association). Pravidla pro udělení Kříže cti tak byla poměrně volná, nicméně události druhé světové války z něj učinily jedno z neoficiálních válečných vyznamenání. Kříž se uděloval ve čtyřech stupních, označovaných podle titulatury řádových dekorací: velkokříž, komandér, důstojník a rytíř. Vyznamenání mohli obecně obdržet vojáci i civilisté za přispění k osvobození Francie nebo za činnost v odbojovém hnutí. Příslušníkům sil tzv. Svobodných Francouzů se kříž uděloval jako vyznamenání za výjimečné činy vykonané s britskou podporou. V těchto případech se na stuhu připínala zlacená stříbrná spona ve tvaru tzv. lotrinského kříže, symbolizující síly Svobodné Francie.

Popis:

Stříbrný zlacený maltézský kříž o rozpětí ramen 40 mm při síle 2-6 mm s cípy zakončenými kuličkami, zavěšený na 40 mm široké průvlečné stuze. Mezi rameny kříže umístěny zlacené zkřížené meče, směřující hroty dolů. Na středu zlaceného kruhového medailonu zkřížené vlajky Velké Británie a Francie, smaltované červeně, modře a bíle. V modře smaltovaném mezikruží zlacený opis: F. FRANCO BRITISH ASS. * 1940-1944 *. Plocha ramen smaltována červeně. Stuha tvořena svislými pruhy v barvách francouzské trikolory v pořadí barev modrá-bílá-červená. Na stuze připnuta stříbrná zlacená spona ve tvaru lotrinského kříže.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1973.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha