Kronika 14. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support Mission

 

Každé úkolové uskupení, které působí v rámci Armády České republiky v zahraničních misích, má za úkol vést kroniku svého působení. Do sbírek Vojenského historického ústavu Praha se díky tomu dostávají materiály, které pomáhají zachovávat dějiny současné AČR.

14. úkolové uskupení AČR v misi Resolute Support Mission mělo za úkol organizačně zastřešit veškeré jednotky a prvky AČR působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace. Uskupení působilo v Afganistánu od 3. prosince 2016 do 10. června 2017.

Kroniku tvoří volné listy formátu A4, které jsou zařazeny do desek a do šanonu. Celkem se jedná o 23 stran textu s obrazovou přílohou. Jsou zde zaznamenány nejrůznější události z působení jednotky, a to od předání operačního úkolu až do jeho konce. Kronika popisuje mimo jiné návštěvu náčelníka generálního štábu AČR armádního generála Josefa Bečváře. Věnuje se jak různým oficiálním návštěvám od jiných armád NATO, tak běžnému životu vojáků, např. trávení Vánoc v roce 2016.

Kronika ve formátu A4 byla do sbírky VHÚ získána v druhé polovině roku 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha