Kronika 2.VJCHV-I ze základny Al-Taji

 

Jednotka 2.VJCHV-I. (2. výcviková jednotka chemického vojska AČR v operaci Inherent Resolve na území Iráku) působila na irácké základně Al-Taji od července 2018 do února 2019. Jednotka se skládala z 12 příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec a její jádro tvořili instruktoři chemického vojska. Hlavním úkolem 2.VJChV-I byla poradní a mentorovací činnost při operačním výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.

Kroniku tvoří svázané papíry v pevné vazbě ve formátu 26 cm x 30 cm. Vazba z imitace kůže obsahuje zlatým písmem nápis: ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY a KRONIKA JEDNOTKY a znak Armády České republiky. Listy jsou vyrobeny z bílého papíru a najdeme jich zde 100, z toho 61 nese záznam o misi. Kroniku psal historik jednotky, doplňuje ji velké množství obrazové přílohy. Text je členěn do šestadvaceti kapitol. Najdeme zde důkladně popsaný vojenský i civilní život vojáků během působení v misi. Kronika zachycuje dění od odletu na misi po předání vyznamenání za působení v misi na pražském Vítkově. Najdeme zde mimo jiné zápisy o návštěvě velvyslance v Iráku u jednotky, oslavě 100 let od vzniku Československa nebo oslavách Vánoc.

Kronika od 2.VJCHV-I ze základny Al-Taji byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha