KUFFNER¸ Hanuš. Husitské vojsko: československé vojsko znázorňuje taktiku Žižkovu.

 

Symbolika husitského vojenství tvoří nedílnou součást prvorepublikového pohledu na české dějiny i tehdejší státní identitu. Odkazy na husitství jsou tak protkány například československé legie (především v názvech jednotek), nicméně idealizovaný obraz husitů jako čistě národního vojska, které zaznamenalo nesporné úspěchy na bitevních polích, vojenské prostředí v roli vzoru přesahoval. Pozoruhodným příkladem řečeného je rekonstrukce husitského průvodu v rámci VII. všesokolského sletu v roce 1920.

Sedmý a současně první poválečný všesokolský slet byl na tehdejší poměry událostí značného významu i rozsahu. Svou roli v tom kromě nově nabyté státní samostatnosti hrálo i výročí bitvy na Vítkově (14. 7. 1420). Hlavní cvičení sokolů, konající se ve dnech 17.-30. června 1920, se těšila osobní pozornosti nejvyšších státních kruhů, včetně T. G. Masaryka. Součástí programu sletu byl i průvod Prahou s cílem na Letenské pláni, kterého se účastnilo přes 35.000 lidí. Součástí průvodu a celkově programu sletu byla i rekonstrukce ukázky husitské taktiky. Ta byla realizována příslušníky armády pod záštitou Vědeckého ústavu vojenského.

Diváci tak mohli být svědky zpodobnění husitského vojska při přesunu, jeho rozvinutí s použitím vozové hradby po vjezdu do hlavního areálu na Letné, ukázek obratu vojska v týl a bojové ukázky útoku husitského vojska na „houf rytířů“ v klínové formaci. Ukázka měla podle popisu ráz spíše ilustrativní, demonstrující především taktiku, než ráz rekonstrukce bitvy tak, jak je známe dnes. Pozoruhodná je především armádní záštita celé akce; byť se dnešnímu zájemci o vojenskou historii může zdát tento druh spolupráce institucí přirozený, v tehdejší době se nejednalo o samozřejmost.

Útlý svazek Kuffnerovy publikace Husitské vojsko o šestnácti stranách je celkovou úpravou pojat značně pragmaticky. Minimalistické zrcadlo sazby bez záhlaví či zápatí je vsazeno do rámu tvořeného jednoduchou linkou. Vazba, řešená prostým všitím listů do kartonových desek, je vevázána v novější kartonové vazbě s černým plátěným pokryvem, která plní především ochrannou funkci. Původní obálka je pak dekorována jednoduchým ornamentálním rámem. Titul byl vydán v roce 1920 Vědeckým ústavem vojenským v Praze.

Citace:

KUFFNER, Hanuš. Husitské vojsko: československé vojsko znázorňuje taktiku Žižkovu. Praha: Vědecký ústav vojenský, 1920.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha