Legitimace sportovního klubu osady „KAREM“ na jméno Arnošt Hrad

 

Legitimaci sportovního klubu osady KAREM vlastnil četař Arnošt Hrad (1914–1938), příslušník IV. praporu hraničářského pluku 6, který byl během zářijové mobilizace v roce 1938 zařazen v posádce pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“. Po podepsání mnichovské dohody se Arnošt Hrad nesmířil s rozkazem opustit opevnění a v době vyklízení přiděleného objektu se dne 3. října 1938 střelil do srdce. Navzdory okamžitému převozu do nemocnice v Červené Vodě svému zranění téhož dne večer podlehl. Zanechal po sobě tři dopisy určené matce, veliteli a podřízeným, ve kterých svůj čin vysvětloval neochotou opustit hranici, odvolávaje se na svou povinnost k obraně vlasti a památce svého otce, který jako legionář padl za první světové války na východní frontě.

Legitimace bohnického sportovního klubu osady KAREM je vzácným dokladem o soukromém životě Arnošta Hrada a jeho příslušnosti k trampskému hnutí. To prošlo na počátku 30. let v důsledku kritiky z konzervativních pozic a restriktivních opatřeních shrnutých v tzv. Kubátově zákonu bouřlivým vývojem, který vyústil v institucionalizaci některých trampských osad do podoby registrovaných sportovních klubů, což přinášelo řádným členům řadu výhod. V případě Arnošta Hrada stojí za pozornost skutečnost, že své členské příspěvky platil i v době vojenské služby, kdy jeho možnosti zapojení se do činnosti klubu byli podstatně omezené.

Bohužel bližší informace o sportovním klubu osady KAREM i samotný význam tohoto slova zůstávají zatím předmětem výzkumu. Lze předpokládat, že se jedná o zkratku složenou např. z počátečních písmen křestních jmen zakladatelů (např. Karel-Radek-Emil), nebo skupiny osad, které se za účelem založení sportovního klubu spojily (např. Kanada-Remington-Manitoba), případně jiného víceslovného názvu.

Rozměry: 11,4 x 8,5 cm

Legitimace byla do sbírky VHÚ Praha získána darem v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha