Lépe žít jeden den jako český lev, než celý život jako ruská ovce, srpen 1968.

 

Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a v přilehlých ulicích 21. srpna 1968 a v následujících dnech. Více než sto dvacet letáků a plakátků, obsažených v tomto souboru, odráží jednoznačný odpor občanů Československa vůči okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy (Operace Dunaj).

Texty těchto letáků jsou namířeny především proti politice sovětské vlády, která o vstupu tzv. spřátelených armád na naše území na základě požadavku konzervativního křídla ÚV KSČ tehdy rozhodla. Anonymní tvůrci vytvořili na papírové čtvrtky nebo odstřižky balicího papíru jednoduché amatérské kresby, doplněné ostrými slovními útoky proti invazi. Jen malou část tvoří narychlo tištěné letáky v české nebo ruské jazykové mutaci.

Autor prezentovaného letáku shrnul do jednoduchého souvětí výraz národní hrdosti a jednoznačný nesouhlas obyvatel našeho státu s invazí. Byl si předem velice dobře vědom, že přítomnost okupačních vojsk nebude dočasná. K vytvoření letáku použil anonymní tvůrce vodové barvy, které měla každá domácnost po ruce. Papírová plocha letáku je viditelně poškozena v místech, jimiž byl nalepen na podkladovou plochu.

Celý soubor letáků má výjimečnou historii. Shromáždil ho jeden ze zaměstnanců knihovny Vojenského historického ústavu, který zde v době srpnových událostí roku 1968 pracoval. Letáky z Václavského náměstí a okolních ulic pečlivě ukryl do prostor depozitáře zdejší knihovny. Zanechal jen krátký rukopisný text s popisem místa a data, kde tyto letáky nalezl. Po několika desetiletích, teprve v roce 2006, byla náhodně objevena složka s tímto jedinečným historickým materiálem. Neznámý sběratel se tímto počinem zasloužil o zachování bezprostředních reakcí občanů Československa na aktuální politické dění, které dnes známe již jen z dobových fotografií nebo filmových záznamů.

Papír, akvarel, 21,5 x 29 cm.

Sbírkový předmět je součástí souboru, nalezeného v roce 2006 v depozitáři Vojenské historické knihovny.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha