Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

 

V letošním roce si Česká republika připomene třicetileté výročí pádu komunistického režimu v Československu. Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně. Podobně jako v Praze založili iniciátoři demonstrací Občanské fórum jako společenskou platformu nezávislých hnutí, vzniklých bezprostředně po 17. listopadu. Kromě politiků a umělců plnili v prvních revolučních dnech významnou úlohu také stávkující vysokoškolští studenti, kteří svým dynamickým přístupem usilovali o urychlení běhu událostí.

Prezentované letáky brněnské pobočky Občanského fóra DNP (Divadla na provázku) a Stávkového studentského výboru byly vyvěšeny na jedné z budov v tehdejší Leninově (dnes Kounicově) ulici v centru moravské metropole v prvních revolučních dnech. Jejich tvůrci použili plakát, který původně prezentoval zábavný pořad Dády Patrasové a přelepili jej narychlo tištěnými nebo ručně psanými letáky. První ze dvou dochovaných letáků, vydaný hereckým souborem DNP, vyzývá k účasti na politické protestní stávce za zrušení článku Ústavy o vedoucí úloze KSČ. Druhý rukopisný leták studentů brněnské univerzity nabádá k opatrnosti vůči machinacím doposud úřadujících politických představitelů.

Celý soubor čítá několik desítek plakátů, letáků a hesel, které byly odstraněny 30. listopadu 1989 z veřejných ploch několika ulic brněnského centra. Na obyčejné čtvrtky papíru, které měli jejich autoři právě po ruce, vepsali ve chvatu obyčejnými tužkami nebo pastelkami jednoduchá, výstižná hesla, jež reagovala na aktuální politické události. Prioritní byl obsah, nikoli forma. Texty jsou přirozeným a bezprostředním dokladem dramatičnosti doby, ve které vznikly. A přestože byly vytvořeny v prvních revolučních dnech, lze z nich již vycítit prvotní rozladěnost a nespokojenost s děním ve společnosti. Jejich sběratelka tím zanechala velmi cenné svědectví pohnutých událostí sametové revoluce pro budoucí generace.

Papír, tisk, 595 x 845 mm.

Letáky pochází ze souboru, které získal Vojenský historický ústav formou nákupu v roce 2008.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha