Letáky z období sametové revoluce 17. listopadu 1989

 

Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně. Podobně jako v Praze založili iniciátoři demonstrací Občanské fórum jako společenskou platformu nezávislých hnutí, vzniklých bezprostředně po 17. listopadu. Stávkující vysokoškolští studenti plnili významnou úlohu v běhu událostí snahou zrychlit jejich běh.

Oba prezentované letáky byly vyvěšeny na budovách v tehdejší Leninově (dnes Kounicově) ulici v centru moravské metropole v období mezi 17. listopadem a počátkem prosince roku 1989. Na čtvrtky papíru nebo vytržené listy ze sešitů, které měli jejich autoři – studenti brněnské univerzity právě po ruce, vepsali chvatně barevnými fixami či vodovými barvami jednoduchá, ale výstižná hesla. Ta reagovala na každodenní aktuální dění ve společnosti. Texty jsou přirozeným a bezprostředním dokladem dramatičnosti doby, ve které vznikly. První z letáků vyjadřuje obavy z nedostatečně razantních změn ve vládě. Druhý leták, datovaný 6. prosince 1989, kritizuje příliš pomalý průběh revolučních dějů.

Papír, akvarelové barvy, fixy, 6 x 10 cm, 21 x 29, 5 cm.

Letáky pochází z konvolutu více než devadesáti kusů, které získal Vojenský historický ústav formou nákupu v roce 2008.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha