Letáky z období sametové revoluce

 

Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně. Podobně jako v Praze založili iniciátoři demonstrací Občanské fórum jako společenskou platformu nezávislých hnutí, vzniklých bezprostředně po 17. listopadu.

Prezentované letáky byly vyvěšeny na budovách v tehdejší brněnské Leninově (dnes Kounicově) ulici v centru moravské metropole v období mezi 17. a 30. listopadem 1989. Na obyčejné čtvrtky papíru nebo kusy balicího papíru, které měli jejich autoři – studenti brněnské univerzity právě po ruce, vepsali ve chvatu obyčejnými tužkami či lihovými fixami jednoduchá, ale výstižná hesla, jež reagovala na aktuální politické události. Prioritní byl obsah, nikoli forma. Texty jsou přirozeným a bezprostředním dokladem dramatičnosti doby, ve které vznikly. A přestože byly vytvořeny v prvních revolučních dnech, lze z nich již vycítit počáteční rozladěnost a nespokojenost s děním ve společnosti.

Papír, vodové barvy, lihové fixy, 21 x 29,5 cm, 21,5 x 30 cm, 45×31 cm.

Letáky pochází ze souboru, který získal Vojenský historický ústav Praha formou nákupu v roce 2008.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha