Límcová výložka pro gážisty Hradní stráže, 1926

 

Mimořádné postavení v rámci československé armády měla Hradní stráž. V prvních měsících své existence používala standardní stejnokroje a označení pražského pěšího pluku 28, později doplněné rukávovým štítkem s písmeny HS. V roce 1921 bylo zavedeno nové specifické označení. Sestávalo z třešňově červených výložek se světlešedou lemovkou, ve stejné barevné kombinaci byly vyrobeny i ramenní pásky a na límci byl umístěn na obou stranách odznak, tzv. sdružený znak odboje. Podoba výložek se změnila v roce 1924, kdy byla světlešedá lemovka nahrazena bílou. Límcová výložka pro gážisty byla od roku 1926 lemována 2 mm širokým stříbrným kalounem.

Od roku 1930 bylo zavedeno označení pouze třešňově červenou barvou, nicméně v této době byla Hradní stráž nejčastěji ke spatření v historických legionářských stejnokrojích.

Předmět byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha