Marocká pamětní medaile (1909)

 

Francouzské koloniální zájmy se dlouhodobě soustředily na oblast severní Afriky a tudíž i na Maroko, nad nímž se Francie snažila získat plnou kontrolu. V roce 1911 byly francouzské síly vyslány na pomoc marockému sultánovi za účelem potlačení povstání a ochrany francouzských zájmů. Německu tyto tendence vadily, a proto bylo do přístavu Agadir vysláno válečné plavidlo, které mělo chránit německé civilisty a zájmy Německa. Vážnou roztržku mezi Francií a Německem, do níž vstoupili také Britové a Španělé, se podařilo urovnat až diplomatickou cestou. Boje s povstalci však pokračovaly až do 30. března 1912, kdy byl dohodou z Fezu zřízen francouzský protektorát nad Marokem.

Marocká pamětní medaile 1909 (Médaille commémorative du Maroc (1909)) byla zřízena 22. července 1909 jako vyznamenání pro vojáky, kteří se účastnili tzv. třetí marocké války (1907‒1937). Podle oblasti nasazení se na stuhu mohla připnout spona s nápisem CASABLANCA, OUDJDA  a HAUT-GUIR. Spona s nápisem MAROC se udělovala vojákům i civilistům severoafrického původu, tedy Maročanům, Alžířanům a Tunisanům, kteří pomáhali k prosazování francouzských zájmů, dále civilním úředníkům, kteří se v rámci svých povinností zapojili do bojových operací a námořnímu personálu marocké námořní divize. Poslední udílení medaile proběhlo 20. července 1912.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 30 mm a výšce závěsu 22 mm při síle 2 mm, ražená ze stříbra, zavěšená na zelené stuze se 7 mm širokým bílým pruhem na středu a 2 mm širokými bílými pruhy při okrajích. Stuha o celkové šíři 37 mm s připnutým bronzovým štítkem s nápisem: MAROC (Maroko).

Avers:

Na středu plasticky převýšený levý profil ženy oblečené v plátové zbroji s přilbou ověnčenou dubovými listy, symbolizující bojující republiku. Podél reliéfu na levé i pravé straně volně při okraji opis: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Francouzská republika).

Revers:

V popředí motiv zkřížené hlavně a kotvy, symbolizující armádu a válečné námořnictvo, podložený vavřínovými a dubovými ratolestmi. Nad tímto motivem situovaná trojice praporů. Prapor v popředí nese nápis: HONNEUR ET PATRIE (čest a vlast) a názvy CASABLANCA / HAUT-HUIR / OUDJDA. V pozadí písečné duny, zeď severoafrické pevnosti (kasby) a palmy.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán výměnou v roce 1957.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha