Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích

 

Myšlenka na Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích (Abzeichen der Tiroler Adelsmatrikel) se zrodila přímo v řadách tyrolské zemské šlechty. Hlavními motivy bylo vytvoření určité specifické formy odměny pro příslušníky zemské šlechty za jejich odhodlání v odporu proti Francii během francouzských revolučních válek. Členy Tyrolské šlechtické matriky se mohli stát pouze plnoletí šlechtici, schopní dokázat alespoň ve druhé generaci z otcovy strany držení majetku, z něhož byla placena berně v hodnotě minimálně 80 zlatých. Sám matriční odznak byl fakticky založen již v roce 1805 a oficiálně potvrzen císařem Františkem I. dne 10. srpna téhož roku. Za vstup do matriky se také platil poplatek, odstupňovaný podle úrovně nobilitace dotyčného uchazeče. Nošení matričního odznaku na uniformě a civilním oděvu u dvora a při slavnostních příležitostech bylo povoleno roku 1886 a o dva roky později rozhodl císař o povolení nošení pouze těch uznaných řádových odznaků, které nesly iniciály císaře Františka I.

Podoba klenotů nákrčních dekorací však nebyla pevně unifikována, takže existují mimo jiné klenoty se změnou natočení hlavy orlice či s celozlatým turnajovým helmem v převýšení. Srdeční štítky na aversu prvních dekorací nesly iniciály F. II. (císař Svaté říše římské František II.), což si po zániku Svaté říše římské vyžádalo změnu iniciály na zmiňované F. I. (rakouský císař František I.).

Popis:

Klenot nákrční dekorace o výšce 44 mm a šířce 36 mm při síle 1 mm v podobě doprava hledící zlaté, červeně smaltované korunované orlice se zlatou zbrojí s bíle smaltovanou pružinou na hrudi, zakončenou trojlístky a doplněnou bíle smaltovaným srdečním štítkem s černými iniciálami: F. I. (František I.). Revers klenotu téměř shodný s aversem, na čestném štítku iniciály: MT (Matrica Tyrolensis – Tyrolská matrika). Kolem hlavy orlice umístěn zlatý, zeleně smaltovaný vavřínový věnec, spojený závěsem s převýšením v podobě turnajového helmu o výšce 27 mm a šířce 21 mm při síle 5-7 mm. Helm zlatý, černě smaltovaný s bílým smaltováním mřežování hledí. Na krku helmu znázorněn dvojitý zlatý řetěz se zavěšeným tlapatým křížem. Klenot zavěšen na 38 mm široké zlatavě lemované nákrční stuze.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem prostřednictvím činnosti Národní kulturní komise v roce 1966.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha