Matthäus Merian, Staroměstská exekuce 21. června 1621.

 

Součástí významného encyklopedického díla 17. století (Theatrum Europaeum) je mědiryt švýcarského rytce Matthäuse Meriana (1593–1650). Grafický list zobrazuje v sedmi oddílech hlavní události, které byly spojeny s odsouzením, zatčením a popravou tří českých pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů na Staroměstském náměstí v Praze v červnu 1621.  Jednotlivé scény představují soudní řízení se zatčenými v únoru 1621, vynesení rozsudku a následné přednesení žádosti o milost jejich žen a dětí. V časných ranních hodinách 21. června byli všichni odsouzenci dopraveni v krytých vozech na Staroměstskou radnici (scéna č. 3), kde čekali na vykonání rozsudku. Vlastní krvavá exekuce, která trvala dlouhé čtyři hodiny, zaujímá největší plochu v ústřední části listu. Nechybí ani zobrazení Staroměstské mostecké věže, na kterou byly pro výstrahu upevněny železné koše s hlavami popravených. Ostatky jejich těl byly pak předány rodinám. Mezi nejznámější jména obětí patří rektor Karlovy univerzity Jan Jessenius, Jáchym Ondřej Šlik či Václav Budovec z Budova.

Autor mědirytu Matthäus Merian starší byl švýcarský rytec a známý nakladatel. Většinu svého života strávil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde založil se svým tchánem Theodorem de Bry ryteckou dílnu a nakladatelství. V letech 1631–1632 u něj působil také český rytec Václav Hollar. Merian stačit v letech 1633 a 1635 vydat a opatřit ilustracemi první dva díly Abelinova Theatra Europaea. Z Merianových dalších významných děl jmenujme sbírku dvou tisíc grafických listů s vyobrazením evropských měst (Topographia Germaniae).

Ruční papír, mědiryt, 27,3 x 32,3 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze formou nákupu v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha