Matthäus Merian, Vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu 26. února 1634

 

Frankfurtský rytec a vydavatel Matthäus Merian st. (1593–1650) je autorem mědirytu, který zobrazuje scény z osudného večera dne 26. února 1634 v Chebu. V pojetí dobového seriálu jsou zachyceny jednotlivé události tak, jak šly v časové posloupnosti za sebou. Tři hlavní aktéři spiknutí proti Valdštejnovi Walter Butler, Jan Gordon a Walter Leslie vtrhli se skupinou dragounů při masopustní hostině nejprve na starý štaufský chebský hrad. Všichni čtyři Valdštejnovi přívrženci Adam Trčka, Vilém Kinský, Kristián von Ilow a sekretář Jindřich Neumann byli zabiti (scény v horní polovině listu). Pouze jednomu ze služebníků se podařilo náhodou uniknout. Ten prchal k náměstí, aby oznámil manželkám zavražděných toto strašné neštěstí.

Mezitím vražedná četa dorazila k Pachelbelovskému domu, kde se generalissimus právě chystal ke spánku. Jeho život ukončil v jediném okamžiku hejtman Walter Deveroux. Halapartna, která mířila na prsa, prý probodla jeho tělo tak prudce, že vyčnívala ze zad. Merian zachytil mistrným způsobem moment Valdštejnova překvapení, kdy Deverouxova zbraň zamířila k jeho hrudi (scéna v levé dolní části listu). Následně bylo nahé vévodovo tělo vyvlečeno z domu, zabaleno do koberce a převezeno kočárem do hradu k ostatním mrtvým (scéna v pravé dolní části listu).

Merianův mědiryt pochází ze třetího dílu mnohosvazkové edice Theatrum Europaeum z roku 1634. Ještě předtím vyšel samostatně jako leták, zřejmě velmi krátce po této tragické události. Autor čerpal pravděpodobně z dostupných zpráv generála Octavia Piccolominiho, organizátorů a také přímých účastníku vražd Gordona a Leslieho. Figurální zpracování tohoto díla je velmi zdařilé. Působivost jednotlivých scén ještě podtrhuje svit loučí a svíček, které vrhají stíny do tváří hlavních zúčastněných.

Papír, mědiryt, 31 x 36,5 cm.

Grafický list je součástí původní sbírky Vojenského historického ústavu Praha.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha