Mayerl Adolf: Kovář; 1922

Robustní plastika, znázorňující postavu kovářského dělníka, je mimořádně zdařilým dílem chebského rodáka, sochaře Adolfa Mayerla. Tento umělec vystudoval pražskou Akademii výtvarného umění u profesora Myslbeka. Před první světovou válkou vytvořil například známou plastiku lva pro pomník bitvy u Chlumce. Podílel se také na interiérové výzdobě divadla ve Františkových Lázních nebo pražského paláce italské pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta.
Způsobem ztvárnění postavy kováře je Adolf Mayerl považován za jednoho z následovníků francouzské bourdelovské tradice. Realizace této plastiky ve dvoumetrové pískovcové soše byla vystavena ve dvacátých letech minulého století v Metznerově sále pražské Moderní galerie.

Sbírkový předmět byl získán v roce 2010 formou převodu z Vojenského lázeňského zařízení ve Františkových Lázních.

Mayerl Adolf: Kovář; Československo; 1922; červená žula; výška 77 cm

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha