Medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

 

Medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad patří do skupiny tzv. plukovních medailí, zřizovaných pro veterány konkrétních pluků československých legií v letech 1946–1948. Ve faleristické literatuře se obvykle uvádí založení této medaile v roce 1948 u příležitosti 30. výročí založení pluku. Zde je třeba konstatovat, že dané výročí bylo takto pravděpodobně slaveno se zpožděním, neboť 2. střelecký pluk byl v ukrajinské Ivani zformován již roku 1916. Posléze se tento pluk na počátku července 1917 zúčastnil bitvy u Zborova, což se ostatně odrazilo i v symbolice použité na samotné medaili – na reversní straně se objevil motiv tzv. Zborovského odznaku, který v pozdějších letech nosili účastníci bitvy u Zborova v klopách jako památku na účast v pravděpodobně nejslavnější bojové operaci československých legií.

Popis:

Klenot kruhového tvaru o průměru 35 mm ražený z bronzu při síle 2 mm, zavěšený na 40 mm široké průvlečné stuze s miniaturou ČD. Stuha žlutá, u středu svisle protnutá dvěma svislými bílými pruhy a v obou polovinách stuhy protnutá pěti pruhy v kombinaci barev červené a černé, odkazující na ruský řád sv. Vladimíra.

Avers:

Na středu doprava (heraldicky doleva) na koni jedoucí český král Jiří z Poděbrad s mírně přivrácenou hlavou, držíc levou rukou otěže a pravou tasený meč. Přes záda má plášť, na hlavě kožešinovou čepici s péřovým chocholem nad čelem, tzv. „poděbradku“.  V pozadí mohyla se šlehajícími plameny, přímo za postavou krále kalich vystupující z trnové koruny.

Revers :

Na středu husitská pavéza, nesoucí na středovém žebru motiv tzv. Zborovského odznaku (obnažený meč směřující hrotem dolů, na čepeli pod jílcem přeložený lipovou ratolestí a kalichem.  Nahoře hlavicí meče rozdělený letopočet 1916 (rok zformování jednotky), dole hrotem rozdělený letopočet 1948 (rok zřízení medaile). V heraldicky pravé polovině pavézy nápis: IVAŇ (místo zformování jednotky na Ukrajině), v heraldicky levé polovině nápis LITOMĚŘICE (posádkové město pluku). Při mírně plasticky převýšeném okraji volně v ploše opis: 2. STŘELECKÝ PLUK – JIŘÍHO Z PODĚBRAD.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán koupí v roce 1976.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha