Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace KFOR, 3. stupeň

 

Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno rozkazem ministra obrany České republiky ze dne 16. prosince 1996 (Věstník MO č. 42/1996). Ministr obrany České republiky jej může udělit vojákům v činné službě i občanským zaměstnancům za úspěšné splněníi úkolů v mírových silách Organizace spojených národů či v jiných mezinárodních vojenských sborech, mírových a humanitárních misích mezinárodního společenství nebo za významný podíl na přípravě a zabezpečování těchto úkolů, za úspěšné plnění úkolů ve vojenských operacích a misích na území států, které jsou ve válečném stavu, popř. ve vojenských operacích a misích, jejichž příslušníci jsou vysíláni přímo k plnění bojových úkolů. Medaili může ministr udělit také příslušníkům ozbrojených sil cizích států a jiným osobám za významnou spolupráci s Armádou České republiky či s Ministerstvem obrany.

Uvedené vyznamenání má v současnosti jedenáct variant, odlišených pro jednotlivé mise barvami stuhy. Stuha vychází z koncepce stuhy všeobecné Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí, která je vyvedena v barvách vlajky Organizace spojených národů – v případě vyznamenání za operaci KFOR (Kosovo Force) se na středu nachází tři pruhy v barvách srbské trikolory. Všechny varianty Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí mají ovšem stejnou hodnotu a všechny jsou třístupňové. Medaile se uděluje za opakovanou účast na misi a může být tudíž udělena třikrát – jako bronzová (3. stupeň za první účast), stříbrná (2. stupeň za druhou účast) a zlatá (1. stupeň za třetí účast).  Klenot se tedy liší pouze povrchovou úpravou podle daného stupně vyznamenání, avšak samotné ztvárnění zůstává stejné.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru maximálně 33 mm při síle 2-3 mm, ražená z tombaku v povrchové úpravě bronzu. Stuha tvořena svislými pruhy v pořadí barev modrá-bílá-modrá-bílá-červená-bílá-modrá-bílá-modrá-bílá-modrá.

Avers:

Mírně vpravo od středu se nachází svisle situovaný meč obrácený hrotem vzhůru s lipovými ratolestmi v pozadí, po levé straně čepele meče se nachází polovina zemského glóbu. Spodní část plochy medaile hladká, oddělená od zbytku reliéfu mírně plastickou vodorovnou linkou v úrovni záštity meče.

Revers:

Nalevo od středu plochy umístěn znak Ministerstva obrany s lipovými ratolestmi v pozadí. Spodní část plochy medaile hladká, oddělená od zbytku reliéfu mírně plastickou vodorovnou linkou.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2017.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha