Medaile za americké tažení

 

Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za americké tažení (American Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených sil Spojených států, kteří sloužili mimo území Spojených států souvisle po dobu nejméně 30 dnů nebo nesouvisle po dobu nejméně 60 dnů nebo po dobu jednoho roku na území Spojených států. Nárok na udělení vyznamenání připadal také těm, kteří sloužili v posádkách letadel operujících nad oceánem v celkovém časovém úseku po dobu nejméně 30 dnů a těm, kteří patřili k posádkám lodí konajících plavby přes oceán souvisle po dobu nejméně 30 dnů nebo nesouvisle po dobu nejméně 60 dnů. Ve všech případech se výkon služby musel odehrát mezi 7. prosincem 1941 a 2. březnem 1946. Nárok na vyznamenání nehledě na délku služby měli také ti, kteří se aktivně účastnili boje proti nepříteli a byli za něj jiným způsobem vyznamenáni. Stuha volbou barev a jejich kombinací odkazovala symbolicky na Spojené státy (modrá), na Medaili za službu v amerických obranných silách a na kontinuitu obrany po Pearl Harboru (modrá-bílá-červená ), Japonsko (bílá-červená) a Německo (bílá-černá). Autorem zpracování aversu byl americký sochař Thomas Hudson Jones, motiv na reversu navrhl americký sochař německého původu Adolf Alexander Weinman.

Popis:

Bronzová medaile kruhového tvaru o průměru 32 mm při síle 2 mm zavěšená na 35 mm široké průvlečné stuze. Stuha modrá, polcená trikolorou barev kombinace modrá-bílá-červená. Obě poloviny stuhy dále polcené vždy čtyřmi pruhy v pořadí barev bílá-černá-červená-bílá (pravá polovina) a bílá-červená-černá-bílá (levá polovina).

Avers:

Ve spodní třetině plochy silueta potápějící se ponorky, v horní části plochy vyobrazen křižník válečného námořnictva Spojených států, siluety dvou výškových budov a bombardér B-24 Liberator. Volně v prostoru při horním okraji opis: AMERICAN CAMPAIGN (americké tažení).

Revers:

Na středu plochy na skále stojící plasticky převýšený americký orel. Nad zády orla volně v prostoru nápis: UNITED STATES OF AMERICA (Spojené státy americké). Před hrudí orla volně v prostoru vročení: 1941–1945.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1984.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha