Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

 

Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení (European-African-Middle Eastern Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených sil Spojených států, kteří souvisle sloužili po dobu nejméně 30 dnů nebo nesouvisle po dobu nejméně 60 dnů v rámci operací v prostoru Evropy, Afriky a Středního východu mezi 7. prosincem 1941 a 2. březnem 1946. Nárok na vyznamenání nehledě na délku služby měli také ti, kteří se aktivně účastnili boje proti nepříteli a byli za něj jiným způsobem vyznamenáni. Stuha volbou barev a jejich kombinací odkazovala symbolicky na písek Afriky (hnědá), pole Evropy (zelená), Itálii (zelená-bílá-červená ), Spojené státy (modrá-bílá-červená) a Německo (bílá-černá-bílá). Autorem zpracování aversu byl americký sochař Thomas Hudson Jones, který jej připravil s ohledem na návrh generála Eisenhowera, aby výjev obsahoval vyloďovací scénu. Motiv na reversu navrhl americký sochař německého původu Adolf Alexander Weinman.

Popis:

Bronzová medaile kruhového tvaru o průměru 32 mm při síle 2 mm zavěšená na 35 mm široké průvlečné stuze. Stuha zelená, polcená trikolorou barev modrá-bílá-červená. Obě poloviny stuhy dále polcené trikolorou v pořadí barev zelená-bílá-červená a bílá-černá-bílá.

Avers:

Ve spodní třetině plochy skupina vyloďujících se vojáků s puškami, v pozadí vyloďovací plavidlo s letadlem na obzoru. Volně v prostoru při horním okraji nápis: EUROPEAN / AFRICAN MIDDLE / EASTERN CAMPAIGN (evropsko-africko-středovýchodní tažení).

Revers:

Na středu plochy na skále stojící plasticky převýšený americký orel. Nad zády orla volně v prostoru nápis: UNITED STATES OF AMERICA (Spojené státy americké). Před hrudí orla volně v prostoru vročení: 1941–1945.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán směnou v roce 1972.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha