MELDER, Gerard. Kurtze jedoch Grundmässige Unterweisung Der Regular und Irregular Fortification

 

Publikace zaměřené na pevnostní stavitelství tvořily významnou součást žánru knižních militarií již nedlouho po vynálezu knihtisku na konci středověku. Pravděpodobně první tištěnou fortifikační knihou byl starověký traktát Marca Vitruvia Pollia De architektura libri decem, který vyšel tiskem poprvé v Římě roku 1486 nebo 1487. Pro německy mluvící části Evropy byl ovšem bezpochyby významnější spis slavného malíře a grafika Albrechta Dürera nazvaný Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloß und Flecken vydaný prvně v Norimberku roku 1527, o kterém jsme v naší rubrice již před časem informovali. (viz zde).

Ani v následujících letech a staletích fortifikační publikace neztratily na čtenářské atraktivitě. Nově se tiskly jak starší, oblíbené spisy, tak moderní díla, která vojenské stavitelství rozvíjela a postupně reformovala. Jedním z těch méně proslavených spisovatelů daného žánru se stal belgický pevnostní stavitel Gerard Melder činný v letech 1658–1670. Melder vydal v Utrechtu roku 1658 knihu pevnostního stavitelství. Holandská publikace byla zanedlouho přeložena do němčiny a vyšla roku 1661 v Osnabrücku. Právě exemplář německého vydání je uložen v Knihovně Vojenského historického ústavu Praha.

Publikace není rozsáhlá, obsahuje pouze necelých 80 stran, které jsou ovšem opatřeny množstvím dřevořezových ilustrací. V knize se čtenář seznámí se základními geometrickými poučkami potřebnými při pevnostním stavitelství, s jednotlivými architektonickými součástmi dobové pevnosti a se všemi podmínkami, které je třeba při stavbě dodržet. Publikace reaguje na různorodé přírodní podmínky a vlastnosti míst, kde se opevnění staví, proto se zabývá i specifickými typy pevností. Druhá část knihy je zaměřena především na dobové vojenské umění, a to nejen ve vztahu k fortifikacím. Mezi kapitolami najdeme témata vztahující se k přesunům jednotek, kvartýrování v polních táborech či k tehdejším vojenským taktikám.

Exemplář knihy uložené v našem fondu je zajímavý také z hlediska své vlastnické provenience. Kniha bývala součástí zámecké knihovny hraběcího rodu Šliků na zámku v Kopidlně. K tomu odkazuje razítko na titulním listu, které lze spojovat s některým z členů rodu v 19. či na počátku 20. století – pravděpodobně s Františkem hrabětem Šlikem (1854–1925). Exemplář patřil do kopidlnské knihovny ovšem již nejpozději na počátku druhé poloviny 18. století. Heraldické exlibris, kterým je kniha opatřena, náleželo Leopoldu Jindřichovi hraběti Šlikovi (1712–1770), který byl pravděpodobně největším budovatelem knihovny. Tisky z jeho pozůstalosti byly společně s kopidlnskou zámeckou knihovnou zestátněny na základě Benešových dekretů a dodnes je lze nalézt nejen v Knihovně Vojenského historického ústavu, ale také např. v Knihovně Národního muzea.

Spis Gerarda Meldera uložený v Knihovně Vojenského historického ústavu Praha může posloužit jako zajímavý pramen pro badatele v oblasti dějin pevnostního stavitelství, ale také pro historiky knižní kultury, kteří zkoumají vlastnické provenience knih a zaniklé knižní sbírky.

Knihu si můžete on-line přečíst zde.

Citace:

MELDER, Gerard. Kurtze jedoch Grundmässige Unterweisung Der Regular und Irregular Fortification. Osnabrug: Bey Johann Georg Schwändern, 1661. [2], 33, 40 stran

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha