Nárameník četaře aspiranta délesloužícího, Československo, 30. léta 20. století

 

Odznaky frekventantů pro výchovu důstojníků byly zřízeny Věcním věstníkem MNO č. 471 z roku 1922. Frekventanti nosili až do praktické zkoušky stříbrnou, 3 mm širokou sutašku na vnější straně výložkové soukenné podložky na ramenních páskách. Hodnost, které dosáhli, se označovala stejně, jako v případě mužstva. Úspěšně vykonanou zkouškou praktickou získali druhou sutašku na vnitřní straně výložkové soukenné podložky na ramenních páskách.

Změna v označení nastala již v roce 1924, kdy místo sutašky měli být žáci škol pro výchovu důstojníků v záloze nově označeni stříbrnými, 1 cm širokými pásky, našitými na podložce 4,5 cm široké. Ode dne vstupu do školy nosili jeden stříbrný pásek našitý na podložce u ramenního švu, a po úspěšné závěrečné zkoušce pásky dva. V roce 1930 bylo označení aspirantů doplněno o střední, tedy třetí pásek, na kterém byly umístěny příslušná hodnostní označení, ale již v roce 1934 byl tento pásek zrušen.

Zvláštní kategorií byli aspiranti déle sloužící.  Nosili všechna označení a součástky oděvu a strůje, předepsané pro déle sloužící poddůstojníky. Na lemovaných ramenních páskách měli 22 mm široký výložkový proužek (jako déle sloužící poddůstojníci) a 4,5 cm širokou podložku pro distinkce a označení, předepsané pro aspiranty.

Předmět byl do sbírky získán darem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha