Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej

 

Dnešní knihou týdne si připomeneme události, které zasáhly naše země před 310 lety. Samotná publikace Neďaleko od Trenčína vyšla před 10 lety k 300. výročí bitvy u Trenčína (či Trenčianskej Turnej) a na jejím vydání participoval i slovenský Vojenský historický ústav, díky čemuž je kniha volně dostupná ve formátu pdf z jeho níže uvedených webových stránek.

Bitva u Trenčína, ke které došlo 3. srpna 1708, byla rozhodujícím střetnutím Rákócziho povstání (či Rákócziho války za nezávislost) 1703–1711, poslední z kuruckých válek. V širším kontextu pak tento konflikt patří mezi války o španělské dědictví (1701–1714), ve kterých se střetly na jedné straně Francie, Bavorsko a některé menší státy se středoevropskou Habsburskou monarchií, Anglií (od roku 1707 Velkou Británií), Nizozemím a dalšími státy. Tento velmocenský boj, v němž šlo primárně o to, kdo usedne na španělský trůn po vymření španělské větve habsburského rodu, se odehrával na bojištích ve Španělsku (pro které se tento konflikt stal občanskou válkou), ve Flandrech, na Rýně a v severní Itálii. A po vypuknutí Rákócziho povstání také v Uhrách – v Sedmihradsku, Transdanubii (Zadunají je oblast na pravém břehu Dunaje na rakousko-uherském pomezí) a na moravsko-slovenských hranicích.

Ničivé vpády kuruců na východní Moravu postihly naše země mezi lety 1703–1709 a za oběť jim padly desítky až stovky vesnic a městeček a tisíce lidí. Za nejničivější je považováno vyplenění a vypálení Vsetína počátkem května roku 1708, kdy většina města lehla popelem, a bylo pobito 1054 lidí. Těmto primárně loupeživým nájezdům čelila v široké míře moravská zemská milice i Valaši (včetně portášského sboru) obranou opevněných měst, hraničních průsmyků i odvetnými vpády do Uher. Za zmínku stojí fakt, že v řadách kuruckého vojska se vyskytovali jak francouzští vojenští poradci (například dělostřelectvo bylo primárně francouzské), tak žoldnéři švédští a polští, ale také Turci a Tataři (Lipkové i Krymští). Porážka Rákócziho vojska u Trenčína v podstatě znamenala konec ohrožení našich východních hranic.

Prezentovaná publikace je sborníkem z mezinárodní vědecké konference a jako taková přináší příspěvky zabývající se nejen samotnou bitvou u Trenčína, ale také širšími souvislostmi plánovaného Rákócziho tažení roku 1708, celkovým vývojem povstání či dobovým vojenstvím a organizací armád, ale i dalšími kuruckými válkami a uherskými povstáními obecně v rozmezí let 1604–1711. Poznámkový aparát je u publikace tohoto formátu samozřejmostí, text je doplněn množstvím dobových rytin a obrazů. Samotný svazek má brožovanou lepenou vazbu s barevným obalem.

Kniha je vysoce hodnotným zdrojem informací k u nás často opomíjené problematice kuruckých válek a vojenství počátku 18. století a díky jejímu on-line zpřístupnění je možné ji vřele doporučit všem zájemcům o tuto problematiku.

Knihu si můžete on-line přečíst zde.

 

Citace:

Neďaleko od Trenčína: pamätnica k 300. výročiu bitky při Trenčianskej Turnej. Vladimír Segeš a Božena Šeďová (ed.). Trenčianska Turná – Bratislava: Obec Trenč. Turná – Vojenský historický ústav, 2008. 253 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha