Německá školní plachetnice třídy Gorch Fock

Na snímku ze 30. let je zachycena jedna z německých školních plachetnic třídy Gorch Fock.

 

Trojstěžník Gorch Fock byl stavěn od roku 1932 v hamburských loděnicích Blohm & Voss; spuštěn na vodu a přijat do služby byl roku následujícího; za jeho jméno byl vybrán pseudonym německého spisovatele, jenž zahynul v bitvě u Skagerraku (Jutska) roku 1916. Celková délka lodi činila 82 m, šířka 12 m, maximální ponor zhruba 5 m a výtlak přes 1500 t. Plavidlo neneslo pouze oplachtění, ale i pomocný dieselový pohon.

Následovaly další, mírně upravené lodě tohoto typu – Horst Wessel (přijat do služby 1936) a Albert Leo Schlageter (1938). Další plachetnice Mircea (1939) byla postavena pro Rumunsko. V předvečer druhé světové války byla rozestavěna pátá loď této třídy, Herbert Norkus, jež však nebyla nikdy dokončena.

Všechny tři německé školní plachetnice připadly po skončení války vítězům. Gorch Fock, potopený na konci války vlastní posádkou, byl vyzdvižen Sověty a přejmenován na Tovarišč. Po rozpadu SSSR jej získali Ukrajinci; roku 2003 se vrátil do Německa a nyní je zakotven pod svým původním jménem ve Stralsundu jako muzeum. Horst Wessel připadl USA a dodnes se plaví jakožto školní plachetnice pod názvem Eagle. Také Albert Leo Schlageter byl zabrán Američany, poté prodán Brazílii, a od roku 1961 slouží v portugalském námořnictvu pod názvem Sagres. Roku 1958 byla pro západoněmecké námořnictvo postavena nová plachetnice této třídy, jež opět nese jméno Gorch Fock.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha