Německý 75mm polní kanon Krupp Model 1886

 

Do výroby dělostřeleckého materiálu vstoupila ve druhé polovině 19. století ocel, která postupně zatlačovala do pozadí bronz. Velkým průkopníkem výroby děl, která měla hlavně z ocelové děloviny, byla rodina Kruppů z Essenu. Německý průmyslník Alfred Krupp (26. 4. 1812 – 14. 7. 1887) a po něm i jeho syn Friedrich Alfred Krupp (17. 2. 1854 – 22. 11. 1902) přicházeli s nabídkami kvalitních ocelových děl nabíjených zezadu a postupně si získávali důvěru vojáků i politiků nejen v Německu, ale i v zahraničí. Po prusko – francouzské válce (1870–1871), která ukázala kvalitativní převahu německých kanonů nad francouzskými, následoval prudký ekonomický vzrůst společnosti Krupp. Ta se tak stávala téměř výlučným dodavatelem děl pro řadu zemí, mj. i pro Rakousko-Uhersko.

75 mm polní kanon ve sbírkách VHÚ byl vyroben v roce 1894 společností Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp a pochází právě z výzbroje rakousko-uherské armády. Jedná se o klasický polní kanon z konce 19. století s ocelovou hlavní, vodorovným klínovým závěrem a loukoťovými koly. Stěnová chobotová lafeta je ocelová a na jejím konci je odpérovaná ostruha. Zpětný raz děla je řešen záběhem lafety a částečně touto odpérovanou ostruhou. Hmotnost kanonu v bojové poloze je 780 kg. Jeho dostřel činil 4400 metrů se šrapnelovou střelou a 6000 metrů s klasickou střelou. Kanon byl přepravován šesti koňmi.

Památník odboje získal tento exponát při svém vzniku.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha