Německý dělový člun Panther

Dvojice snímků zobrazuje německý dělový člun Panther. První snímek pochází z doby jeho služby v císařském námořnictvu. Na druhém je Panther zobrazen roku 1931 v Kielu, nedlouho před sešrotováním.

 

Dělové čluny západních mocností tradičně sloužily k nátlaku na zaostalé mimoevropské státy („diplomacie dělových člunů“). Panther představuje jeden z nejznámějších dělových člunů vůbec, v letech 1902–31 sloužil v německém válečném námořnictvu. Jednalo se o jeden ze šesti dělových člunů třídy Iltis, od roku 1900 byl stavěn v Císařských loděnicích v Gdaňsku, na vodu byl spuštěn 1. dubna 1901 a do služby byl zařazen v březnu 1902. Plný výtlak činil 1193 tun, délka 66,9 metru, šířka 9,7 metru a ponor 3,3 metru, dělový člun mohl plout maximální rychlostí 13,5 uzlu. Výzbroj představovaly dva kanóny ráže 105 mm, umístěné na přídi a na zádi, a 6 rychlopalných děl ráže 37 mm. Posádku tvořilo 9 důstojníků a 121 námořníků.

Panther se zúčastnil celé řady operací v mimoevropských vodách. Během jednoho z vojenských převratů na Haiti povstalecká loď Crête à Pierrot zadržela a prohledala německý parník Markomannia – 6. září 1902 Panther haitské plavidlo dostihl a potopil. Dělový člun se zúčastnil rovněž operací ve Venezuele v letech 1902–03.

Nesmrtelnost si Panther získal v Maroku, kde se Německo snažilo bránit růstu francouzského vlivu. První marocká krize z let 1905–06 vedla ke svolání Algeciraské konference, na níž bylo Německo podpořeno pouze Rakouskem-Uherskem – postavení Francie se upevnilo. Druhá marocká krize vypukla roku 1911. Povstání proti marockému sultánovi vedlo k vyslání silného francouzského expedičního sboru do Maroka. Německá vláda se rozhodla reagovat, 1. července 1911 Panther připlul do marockého přístavu Agadir, záhy byl následován křižníkem Berlin a sesterskou lodí Eber. Tento tzv. „Panteří skok“ symbolizoval německý zájem na Maroku a vedl k dalšímu zostření mezinárodního napětí.

Spor byl urovnán, když Německo uznalo francouzské zájmy v Maroku výměnou za územní zisky v Kongu, a většina Maroka se roku 1912 stala francouzským protektorátem, zbytek připadl Španělsku, Tanger byl neutralizován.

Během první světové války působil Panther v domácích vodách. Po válce zůstal jako jediná loď své třídy ve stavu německého loďstva, byl však odzbrojen a sloužil jako školní plavidlo. Roku 1931 byl Panther vyřazen ze služby a sešrotován.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha