Němečtí pěšáci 1914‒1918

 

Zkušenosti z bojů první světové války generovaly ve většině bojujících armád změny výstroje, dané zkušenostmi z nového způsobu válčení. Asi nejviditelnější krom změny odstínů některých uniforem bylo nahrazování textilních či případně kožených pokrývek hlavy ocelovými přilbami a od prvního nasazení bojových plynů též vývojem ochranných masek. Tyto se od tzv. vlhkých masek (původně jen textilních roušek s vatovým filtrem napuštěným filtračním roztokem) posunuly k celoobličejovým maskám s účinnějšími filtry.

Prezentované figurky představují německé pěšáky ve dvou různých provedeních výstroje a uniformy – do roku 1915‒1916 a odtud do konce války. Běžící pěšák vpravo je oděn do stejnokroje vzor 1910 z počátku války, jehož barva byla šedá až šedozelená. Nasazenou má koženou přilbu s hrotem, známou jako „pikhaubna“ (Pickelhaube). Pěšák s granátem v ruce, padající po zásahu, má na hlavě již ocelovou přilbu, používanou od roku 1916. Oblečen by byl ve stejnokroji vzor 1915 barvy polní šedi. Oba pěšáci mají vysoké boty, torny s připnutým srolovaným kabátem a pušky s bajonetem, jež by měly představovat zbraň Mauser vzor 1898. Figurky jsou nekolorované.

Soubor figurek byl do sbírky Vojenského historického ústavu získáván průběžnými nákupy v období 60. let minulého století.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha