NOMIS, Leo, CULL, Brian. Jestřábi pouště: vzpomínky amerického pilota na izraelskou válku za nezávislost

 

Před 70 lety, 20. července 1949, skončila podpisem příměří mezi Izraelem a Sýrií izraelská válka za nezávislost. Tento více než rok trvající konflikt pak do značné míry předurčil další osud celého regionu Blízkého východu, neboť s existencí židovského státu se většina okolních arabských států dodnes nesmířila. O tom, jak významnou úlohu hrálo Československo při podpoře mladého Izraele, jste si mohli na stránkách VHÚ Praha přečíst rozsáhlejší stať zde. Proto se touto nanejvýše zajímavou historií nebudeme znovu zabývat a zaměříme se jen na představovanou knihu, která přináší vzpomínky na první moderní arabsko-izraelskou válku a v níž se můžeme dočíst i o československé vojenské pomoci.

Jak již napovídá podtitul publikace, jedná se o narativní pramen memoárového typu. Jejím hlavním autorem je americký pilot Leo Nomis, který se narodil na jaře 1922 v Los Angeles v Kalifornii a pod vlivem svého otce, který jako hollywoodský kaskadér zahynul při letecké akrobacii, se rozhodl jít v jeho stopách. Na jaře 1941 se přihlásil jako dobrovolník do britské RAF a na podzim téhož roku se stal příslušníkem 71. „orlí“ peruti RAF složené z podobných amerických dobrovolníků. S ní prošel svým bojovým křtem nad Evropou. V létě následujícího roku se opět jako dobrovolník přihlásil ke stíhačům, kteří měli posílit obranu ostrova Malta, na němž pak sloužil v řadách 229. perutě. Jeho další válečná cesta vedla do Egypta a následně do řad 92. stíhací perutě, s níž prošel i boji od El Alameinu až po Tunisko.

V březnu 1943 byl uvolněn z RAF, kde nalétal 110 bojových letů a připsal si první vzdušná vítězství, a zařazen do USAAF. Původní přidělení k bojové jednotce se ale záhy změnilo na funkci bojového instruktora a Nomise tak čekala cesta domů. Dalšího bojového nasazení se již nedočkal. V poválečných letech se mu příliš nedařilo, a proto využil v květnu 1948 příležitosti a přihlásil se jako dobrovolník do formujících se izraelských obranných sil. Na jeho další osudy se zaměřuje představovaná kniha, která líčí jeho cestu do Evropy, letecký výcvik na Avii S-199 v Českých Budějovicích a samozřejmě i bojové nasazení v rámci slavné 101. stíhací perutě izraelského letectva, jejíž řady opustil jako většina zahraničních dobrovolníku na podzim 1948.

Spoluautorem publikace je také známý letecký historik Brian Cull, který opravuje a vysvětluje chyby a nepřesnosti, které při vší dobré vůli zpravidla doprovázejí naprostou majoritu memoárové literatury. Kniha je tak zároveň čtivým líčením přímého účastníka i kontextovým pohledem profesionálního historika. Český překlad této práce vyšel před 20 lety v pevné vazbě s poutavou ilustrací útočící izraelské Avie S-199 na předních deskách. Samotný text doprovázejí dobové fotografie a mapky, v dodatcích jsou obsaženy záznamy o Nomisových vzdušných vítězstvích z období druhé světové války, přehled stíhaček Avia S-199 dodaných do Izraele, soupis Nomisových letů na těchto strojích a další historie jednotlivých Avií izraelského letectva. Práci s knihou usnadňuje rejstřík.

Letecká memoárová literatura se vždy těšila značné přízni čtenářů, a proto věříme, že si pozornost získá i tato publikace. Jako narativní pramen připomíná nejen počátek vojenských dějin státu Izrael, ale i obrovský význam československé pomoci mladému židovskému státu. Zároveň jde o živou výpověď o nejslavnějším bojovém nasazení československých stíhacích letounů Avia S-199.

Citace:

NOMIS, Leo, CULL, Brian. Jestřábi pouště : vzpomínky amerického pilota na izraelskou válku za nezávislost. Praha : Naše vojsko, 1999. 158 s. ISBN 80-206-0572-X.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha