Noviny „Legie“

Noviny „Legie“

V letech 1920 a 1921 vyšlo několik čísel Legie, tiskového orgánu Jednoty neutrálních organizací čs. legionářů. Jeho vydávání bylo ukončeno v důsledku vzniku Československé obce legionářské (ČsOL), která měla sjednotit doposavad existující legionářské organizace včetně Jednoty. Rozdílné názorové proudy v ČsOL však časem zapříčinily, že se z ní začali odštěpovat legionáři, kteří si zakládali samostatné organizace. Mezi nimi (co se týče členské základny) zaujímala přední místo Nezávislá jednota čs. legionářů (NJČsL). Na rozdíl od ČsOL, která byla spíše levicově orientovaná a jejíž členové tudíž volili převážně socialistické strany, NJČsL inklinovala k pravicové politice, kterou reprezentovala hlavně Československá národní demokracie, popř. agrární strana. Částečně také sklouzávala k podpoře autoritativnějších forem vládnutí, byť ještě na demokratické bázi. Jednou z hlavních vůdčích postav Nezávislé jednoty byl Rudolf Medek.

Nová organizace se hlásila k odkazu někdejších „neutrálních legionářů“, a proto mimo jiné obnovila vydávání novin Legie. První číslo vyšlo 23. prosince 1925 s úvodníkem obsahujícím obecné zdůvodnění založení vlastní organizace mimo ČsOL, kde již dle opozičníků nebylo možné bojovat proti zmechanizované a zbyrokratizované mašinérii „hluché k činnosti mozku a k tepotu srdce“. Organizace deklarovala ve svých stanovách snahu o znovusjednocení legionářstva a svou otevřenost všem legionářům bez rozdílu politického přesvědčení, stavu, povolání či náboženství. Realita ovšem byla spíše taková, že jednotlivé legionářské spolky se dělily podle toho, kam jejich členové politicky inklinovali.

Antonín Pastyřík, ruský legionář a přední činitel Nezávislé jednoty, vydával Legii i v prvních měsících německé okupace až do léta 1939, kdy byl list ukončen společně se zánikem NJČsL. Po skončení druhé světové války nebyla činnost Nezávislé jednoty (na rozdíl od ČsOL) povolena, stejně jako politické strany, které její někdejší členstvo z velké části podporovalo. Exemplář prvního čísla Legie z knihovních fondů VHÚ patřil původně do Archivu legií.

Noviny legie si můžete přečíst online v Digitální studovně Ministerstva obrany ČR zde (https://kramerius.army.cz/search/handle/uuid:69513fb6-3a9f-4789-9ae0-92aa8f2dbd25).

Citace:

Legie: orgán nezávislé jednoty československých legionářů. 1925, 1(1). ISSN 1805-7381.

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…