Nůžky použité při amputaci omrzlých prstů parašutisty z výsadku Komenský

 

V noci z 21. na 22. ledna 1945 seskočil 10 km jihovýchodně od Svitav desetičlenný výsadek Komenský. Kromě příslušníků Rudé armády v něm byli zařazeni i čtyři předváleční českoslovenští občané německého původu, což zřejmě vycházelo z úkolů, jimiž byl výsadek pověřen – měl působit v národnostně smíšeném prostoru Moravskotřebovska a přilehlé oblasti českého pomezí, kde měl mezi místním obyvatelstvem rozvíjet partyzánský způsob boje. Snaha získat mezi německým obyvatelstvem spolupracovníky však skončila fiaskem – nejen že se skupině nedostalo pomoci, ale na její přítomnost byly upozorněny i bezpečnostní složky.

Dne 24. ledna se skupina u obce Bělá dostala na území obývané českým obyvatelstvem, kde konečně nalezla materiální pomoc, uniknout ze stále těsnějšího kruhu obklíčení se však už nepodařilo. Následujícího dne došlo v oblasti Přední Arnoštov – Křenov – Mařín k boji, při kterém padlo minimálně 7 členů výsadku a další dva byli zřejmě zajati a později popraveni.

Jediným přeživším se stal náčelník štábu skupiny npor. Ivan Kirilovič Čerepenko (nar. 27. 10. 1914, Svidivok u Kyjeva), který se po rozdělení skupiny skrýval celý den v lesní sondě. Po odchodu německých vojáků nalezl zbídačený Čerepenko na počátku února pomoc v osadě Hraničky, kde o něj pečovala sedmadvacetiletá Bronislava Macková. Navzdory tomu, že v oblasti působily i další sovětské výsadky se Čerepenko v důsledku svého zdravotního stavu do dalšího boje nezapojil a v úkrytu zůstal až do konce války.

Prezentované chromované nůžky byly použity při amputaci Čerepenkových omrzlých prstů. Nůžky jsou na jedné straně rukojeti ozdobeny podobiznami panny Marie a Krista, délka ostří je 15 cm.

Do sbírky VHÚ Praha byly nůžky získány v roce 1961.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha