Obojetnice s perkusními zámky, firma F. C. Anschütz, 1828

 

V mnohých zámeckých a muzejních sbírkách se vyskytuje celá řada loveckých pušek, které jsou opatřeny atypicky tvarovanou pažbou s výrazným vyhnutím jejího hlaviště. Takovou zbraň používal střelec – pravák, který pažbu zasazoval do pravého ramene, ale o pravé oko buď přišel, nebo je měl oslabené natolik, že musel mířit okem levým. Aby došlo k vytvoření spojnice levého oka, hledí a mušky muselo být hlaviště pažby vybočeno doleva. V německé terminologii se takto upravená pažba označuje poněkud hanlivým výrazem Krüppelschaft (pažba pro mrzáka).

Ve sbírce palných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází celá řada tímto způsobem upravených loveckých pušek. Vedle naprosto běžných exemplářů, u nichž je zajímavý právě jen netypický tvar pažby, se v ní vyskytují i kusy, které se pyšní buď nestandardním technickým řešením spoušťového mechanismu, nebo svým původem v některé ze slavných evropských puškařských dílen.

Jednou z ukázek takto upravené zbraně je perkusní obojetnice s pravou hlavní drážkovanou a levou s hladkým vývrtem. Na zámkových deskách i na hlavni je zbraň značena výrobcem – F. C. Anschütz a Suhl, na dnovém šroubu je číslo 518 (zřejmě výrobní číslo). Na krku vybočené pažby je štítek s datem 1828 a se jménem V. Massow, označující pravděpodobně prvního majitele této zbraně. V Suhlu a v blízkém Zella-Mehlis pracovali příslušníci puškařské rodiny Anschützů již od druhé poloviny 18. století. Podnik založený v roce 1856 J. G. Anschützem v Zella-Mehlis byl sice v roce 1945 zcela zničen, ale již o šest let později firma obnovila výrobu v Ulmu a její sportovní zbraně dodnes patří mezi absolutní světovou špičku.

Délka 1180 mm, ráže 15 mm.

Puška byla do sbírky VHÚ získána v roce 1958 převodem z Okresního muzea v Jičíně.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha