Odznak Pražského dobrovolného sboru ochranného, 2. typ

 

Spolková činnost ve městech poloviny 19. století vedla mimo jiné i k zakládání dobrovolných sdružení, zaměřených na otázky veřejného pořádku a bezpečnosti. V roce 1857 takto vznikl v Praze Pražský dobrovolný sbor ochranný, založený za účelem poskytování první pomoci při živelných katastrofách či nehodách a také za účelem podpory úřadů při řešení takovýchto situací. Přímou pomoc tzv. v terénu vykonávali činní členové, zatímco přispívající členové a jiní příznivci poskytovali sboru finanční subvence. Pro jasné rozlišení museli členové sboru při plnění svých povinností nosit služební odznak, který existoval v provedení 1. typu s dvojjazyčným nápisem a v provedení 2. typu pouze s českým nápisem.

Popis:

Odznak nese stylizovanou osmicípou bronzovou hvězdu s dolními cípy překrytými pětiúhelníkovým štítkem s plasticky převýšeným okrajem. Štítek nese nápis: PRAŽSKÝ / DOBROV. / SBOR / OCHRANNÝ. Vnitřní plocha bronzové hvězdy vyplněna bíle smaltovaným polem s červeně smaltovaným křížem. Výška odznaku 45 mm při šíři 18-32 mm a tloušťce 2 mm. Odznak doplněn bílou stuhou o šíři 30 mm, zakončenou zlatavými třásněmi.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem prostřednictvím činnosti Národní kulturní komise v roce 1966.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha