Odznak pro balonovou rotu, ČSR, 30. léta

 

V rámci československého vojenského letectva byl zřízen i balonový oddíl, umístěný od roku 1919 v Olomouci. Poté byly balonové roty zřízeny u každého leteckého pluku. Od roku 1924 byly z letectva vyčleněny a přeřazeny k těžkému dělostřelectvu. Od 1. října 1925 byla v Milovicích vytvořena dělostřelecká balonová rota, která zde samostatně působila až do roku 1933, kdy z ní a z dělostřelecké měřičské náhradní roty vznikl dělostřelecký měřičský pluk 331. Sídlem III. oddílu (balonového) zůstaly až do roku 1937 Milovice. V témže roce se III. oddíl přesunul do Příbrami a v lednu 1938 byl zrušen a zachována byla pouze balonová rota, podřízená velitelství pluku.

Pro příslušníky dělostřelecké balonové roty byly v roce 1930 v souvislosti s velkou reformou stejnokroje zavedeny specifické límcové odznaky. Staronová podoba odznaku s motivem balonu, známá již z rakousko-uherské armády, se nosila namísto plukovních čísel naproti ramenním páskům. Odznaky jsou vyrobeny z tombakového plechu, pro důstojníky pozlacené, pro rotmistry postříbřené a pro mužstvo v mořeném provedení. Již v prosinci 1933 však byly Výnosem MNO odznaky v souvislosti se vznikem dělostřeleckého pluku 331 zrušeny.

Předměty jsou součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha