Oldřich Blažíček, Verdun, 1. třetina 20. století

 

Scéna z bojiště u francouzského Verdunu se zcela vymyká tematickému rázu umělcovy celoživotní tvorby. Malba není datovaná a rovněž není prokázáno, jestli vznikla na objednávku soukromé osoby nebo veřejné instituce. Je velmi pravděpodobné, že vznikla na počátku dvacátých let, kdy bylo téma války stále živé. Svými rozměry jde o komorní dílo, určené pro výzdobu menší plochy. Klasický pohled na krajinu bojiště rozbíjí, v tomto žánru naprosto nezvykle zvolená forma zátiší. Na výrazně pastózní olejomalbě převládají přírodní barevné odstíny.

Autorem prezentovaného díla je vynikající český krajinář a portrétista Oldřich Blažíček (1887–1953). Pocházel z velmi chudých poměrů venkovského krejčího na Vysočině. Díky finanční podpoře svého mecenáše, hraběte Gudenuse, získal možnost studia na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a později na Akademii výtvarných umění. Své celoživotní dílo věnoval rozmanité krajině rodné Vysočiny. Proslul rovněž jako portrétista (například podobizna ministra národní obrany Václava Klofáče) a malíř interiérů církevních staveb. V letech 1927–1948 působil na ČVUT jako profesor malby.

Lepenka, olej, 34,5 x 46 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze v roce 2000 formou nákupu od soukromého vlastníka.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha