Ombrograf Ganser

 

Registrační srážkoměr (ombrograf) byl přístroj umožňující zjistit časový průběh deště a jeho intenzitu. Takzvaný Hellmanův ombrograf sváděl dešťovou vodu ze záchytné nádoby do svislého válce, v němž se zvedal plovák. S plovákem bylo spojeno záznamové pero, které zapisovalo průběh deště na papír upevněný na válci, otáčený hodinovým strojkem. Dosáhla-li voda určité výše, vyprázdnil se válec automaticky do další nádoby a plovák s perem klesl do nulové polohy. Tak bylo možno zapsat neomezené množství srážek. Voda vyteklá z válce se hromadila ve sběrné nádobě na dně přístroje a odměrkou pak bylo možné překontrolovat celkovou výšku deště v mm. Jeho tělo bylo z ocelového pozinkovaného plechu o průměru 230 mm a výšce 700 mm. Měřící aparatura pak byla vyrobena převážně z mosazi. Přístroj i s podložkou a pokličkou vážil 12,5 kg. Srážkoměr vyrobila firma Otto A. Ganser, Wien, zabývající se produkcí jemných a geodetických přístrojů. Do sbírky VHÚ byl převeden v roce 1975 z Československé meteorologické společnosti ČSAV.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha