Ostruhová noha letounu Arado Ar 96 B

 

Velice úspěšný cvičný dvoumístný dolnoplošník Arado Ar 96 B byl v bývalém Protektorátu Čechy a Morava vyráběn v továrnách Avia a Letov v tisícikusových sériích pro nacistickou Luftwaffe. Po skončení 2. světové války pokračovala jeho produkce pro naše vojenské letectvo pod označením Avia C-2 a dala dalších téměř čtyři sta kusů. Přes tyto ohromné počty a význam, který mělo „Arado“ pro naše letectví se u nás dochovala pouze torza konstrukce, ze kterých prozatím nešlo sestavit celý stroj.

Jednou takovou součástkou byla i původní ostruhová noha Ar 96. Jako mnoho jiných německých leteckých dílů byla řešena tak, aby ji bylo možné v polních podmínkách jednoduše vyměnit jako celek. Na vrcholu tělesa nohy byl upevňovací šroub s kulovou hlavou k uchycení do ocasu letadla. Přibližně v polovině délky byla otočně upevněna v odlévané elektronové přírubě, již tvarované jako součást trupu, která šla pomocí několika svorníků uchytit do jeho spodní části. Tím byla ostruha v trupu letounu namontovaná, a protože byla vlečená s automatickou kulisovou aretací, nebylo nutné zapojovat žádná lana, ani jiné ovladače.

Podobně jednoduchou konstrukcí se vyznačovaly také např. ostruhy poválečných letadel Ae-45 a L-60 Brigadýr, zjevně inspirované Ar 96. Zajímavý sbírkový předmět délky 950 mm, šíře 180 mm a hmotnosti 8 kg získal VHÚ do sbírky v roce 2019 koupí od soukromníka.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha