Osvobození Brna Rudou armádou 26. dubna 1945

Dvojice snímků dokumentuje osvobození Brna Rudou armádou 26. dubna 1945. Na prvním snímku je zachyceno první sovětské obrněné vozidlo (samohybné dělo SU-85, příp. SU-100) v brněnských ulicích. Na druhém snímku je Tišnovská ulice po osvobození. V těchto dnech si připomínáme 70 let od osvobození Brna na konci druhé světové války.

 

Jednotky 2. ukrajinského frontu pod vedením maršála R. J. Malinovského a s nimi spolupracující rumunské síly dostaly v březnu 1945 za úkol osvobodit jihozápadní Slovensko a jižní Moravu. Tzv. Bratislavsko-brněnská operace Rudé armády byla zahájena dne 25. března 1945 útokem na německá obranná postavení na slovenské řece Hron. 4. dubna byla ovládnuta Bratislava, poslední zbytky Slovenského štátu byly smeteny, 7. dubna pronikly sovětské síly u Lanžhota na moravské území. Samotný útok na Brno byl zahájen 15. dubna, dva dny poté, co byla dobyta Vídeň. Po počátečních úspěších, kdy se několika sovětským tankům podařilo proniknout až na okraj Brna, se německá obrana vzchopila. Ve dnech 18.–24. dubna se vedly těžké boje o obec Ořechov. Rozhodující sovětský útok na Brno byl zahájen 23. dubna, o tři dny později bylo Brno konečně osvobozeno. Pod Malinovského velení v Bratislavsko-brněnské operaci spadalo 340 000 vojáků, ztráty činily 80 000 mužů, z toho 17 000 padlých.

 

 

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha