Památce Josefa Kudely

 

Po skončení druhé světové války se v Besedním domě v Brně uskutečnila tryzna za Josefa Kudelu, jednu z obětí více než šestileté nacistické okupace Čech a Moravy. Uspořádalo ji místní gymnázium, v jehož čele stál Kudela několik let jako ředitel. V Brně se zapojil i do odbojové činnosti, ale na konci září 1941 byl zatčen a o několik měsíců později umučen v Osvětimi.

Jméno Josefa Kudely je však výrazně spojeno i s prvním československým odbojem. Působil jako osvětový pracovník čs. legií a byl členem odbočky Československé národní rady v Rusku. Následně jako náčelník Informačně osvětového odboru vedl i hlavní novinové periodikum ruských legií, Československý denník. V meziválečném období pro změnu stál v čele nakladatelství Moravský legionář a sám jako výrazný grafoman napsal desítky spisů týkající se československého odbojového hnutí v Rusku i jinde. Jenom v knihovně Vojenského historického ústavu je evidováno 86 monografií, kde je Kudela uveden jako hlavní autor či spoluautor, nepočítaně je pak novinových či časopiseckých článků.

Pietní sborník, který na základě tryzny vznikl, obsahuje kromě programu a projevů také vzpomínky jeho přátel a spolupracovníků z prvního či druhého odboje. Kromě toho jsou zde zveřejněny i dvě Kudelovy básně, které napsal v nacistickém vězení. Závěr sborníku tvoří žádost gymnázia o vtělení jména Josefa Kudely do názvu jeho někdejšího působiště. Škola se pak několik let opravdu jmenovala Gymnázium Dr. Josefa Kudely, než zanikla sloučením s jiným gymnáziem pojmenovaným po Zdeňku Nejedlém. Do dnešní doby po Kudelovi zůstala v Brně pojmenovaná ulice.

Citace:

Památce Dr. Josefa Kudely. Brno: St. gymnasium Dr. Josefa Kudely, 1946. 96 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha