Pamětní bosensko-hercegovská medaile

 

 

Nespokojenost s osmanskou nadvládou vedla Srby žijící v Bosně a Hercegovině v červenci 1875 k hercegovskému povstání, které následně vyvolalo několik souvisejících konfliktů (srbsko-tureckou válku a černohorsko-tureckou válku 1876–1878 a rusko-tureckou válku 1877–1878) a celkově zahájilo krizi v jihovýchodní Evropě. V důsledku těchto událostí byl v roce 1878 svolán Berlínský kongres, který přiznal Srbsku, Černé Hoře a Rumunsku nezávislost a územní zisky na úkor Turecka a určité území připadlo také Rusku. Oblast Bosny a Hercegoviny zůstala formálně osmanským územím, byla však na třicet let svěřena do okupační správy Rakousko-Uhersku, které bylo nuceno udržovat v této etnicko-nábožensky nestabilní oblasti klid prostřednictvím armády. Tento obtížně udržitelný stav vedl nakonec k oficiální anexi Bosny a Hercegoviny v roce 1908, která však napětí v oblasti ještě zvýšila, neboť akt anexe nebyl konzultován s ostatními signatáři Berlínského protokolu.

S ohledem na samu anexi zřídil císař František Josef I. 30. srpna 1909 Pamětní bosensko-hercegovskou medaili. Ta byla udělována jako pamětní odznak a zároveň ocenění civilních zaměstnanců, vojenských úředníků a důstojníků při XV. armádním sboru, dislokovaném na území Bosny a Hercegoviny.

Popis:

Pamětní odznak kruhového tvaru o průměru 36 mm při síle 2 mm ražený z bronzu, zavěšený na do trojúhelníku poskládané žluto červeně polcené stuze o šíři 40 mm.

Avers:

Na středu pravý profil císaře Františka Josefa I., volně v prostoru při mírně plasticky převýšeném okraji opis: FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. ETC. ET APOD. REX HVNG. (František Josef I., císař rakouský, král český atd. a apoštolský král uherský).

Revers:

V horní polovině plochy v rozsoše vavřínového keře vycentrován zemský znak Bosny a Hercegoviny, převýšený korunou s liliemi. Přes ratolesti keře a pod erbem natažena páska s nápisem: DIE V. OCT. MCMVIII (Dne 5. října 1908). Ve spodní části plochy přes kmen keře položena oblouková páska s nápisem: IN MEMORIAM (Na paměť).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1936.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha