Pamětní deska 10. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 10. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl dislokován na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků AČR. Hlavním cílem českého PRT bylo položit základy pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistovat provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájit transformační proces směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

10. PRT Lógar velel plukovník gšt. Ing. Josef Kopecký, MSc, který v té době velel v České republice 7. mechanizované brigádě v Hranicích. Jádro vojáků tvořili příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic. Jednotka se skládala z 292 vojáků, z toho 11 žen. Dále zde byli nasazeni vojáci ještě z 25 vojenských útvarů a zařízení AČR. Z celkového počtu bylo již 46 % příslušníků jednotky v minulosti nasazeno v nějaké zahraniční operaci.

Základními prvky 10. PRT Lógar byl štáb, lehká a mechanizovaná rota a rota logistiky, která zahrnovala mimo jiné i tým pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD). Hlavní náplní jednotky bylo zajišťovat bezpečí při činnosti civilních expertů v rámci rekonstrukčního procesu v Afghánistánu, spolupráci s místní samosprávou a vést výcvik afghánských bezpečnostních sil.

Jednotka působila v Afghánistánu od srpna 2012 do února 2013. Celkově se jednalo o 292 vojáků a 9 civilních pracovníků.

Pamětní desku tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic, pod ním je datum 14. 8. 2012 začátku plnění operačního úkolu, druhé datum symbolizující jeho ukončení zde chybí. Pod datem je nápis: 74. lehký motorizovaný prapor plukovník gšt. Josef Kopecký.

Pamětní deska 10. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána převodem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha