Pamětní deska 2. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT

2. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team) působila v rámci Úkolového uskupení AČR ISAF v afghánské provincii Wardak od dubna do října roku 2011. Jejím hlavním úkolem bylo cvičit, mentorovat a pomáhat v procesu plánování, velení a řízení pěších jednotek Afghánské národní armády o síle praporu (kandaku). Účelem výcviku a mentorování bylo zvýšit operační schopnosti všech jednotek kandaku, zajistit bezpečné prostředí, volnost pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací. Jednotka čítala 54 vojáků. Jádro 2. jednotky OMLT tvořili příslušníci 73. tankového praporu z Přáslavic, kteří byli dále doplněni odborníky z dalších sedmi útvarů a zařízení AČR, konkrétně z Velitelství 7. mechanizované brigády Hranice, 71. mechanizovaného praporu Hranice, 53. brigády průzkumu a elektronického boje Opava, Polní nemocnice Hradec Králové, Posádkového zdravotnického zařízení Přáslavice, 22. základny letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (225. prapor bojového zabezpečení) a 13. dělostřelecké brigády Jince (132. dělostřelecký oddíl).

Pamětní deska 2. jednotky poradního a výcvikového týmu OMLT byla umístěná společně s ostatními cedulemi, odkazujícími na jednotlivé jednotky týmu OMLT, působícími v provincii Wardak. Desce vévodí znak 73. tankového praporu z Přáslavic. Na zeleno-červeně děleném kruhovém štítě jsou položeny dva zkřížené bílé (stříbrné) meče se zlatým jílcem a záštitou, přes které je položena žlutá (zlatá) přeslice s bílým (stříbrným) předivem, bílou (stříbrnou) přízí a žlutým (zlatým) vřetenem. Zelená barva znázorňuje blízkou přítomnost libavských lesů, červená barva nahrazuje v heraldických pravidlech barvu hnědou a je symbolem půdy. Přeslice symbolicky odkazuje na blízkost a spjatost s vesnicí Přáslavice. Meče jsou odkazem k pozemním silám AČR.

Pod znakem se pak nachází text: 2. jednotka OMLT ÚU AČR ISAF, duben 2011 – říjen 2011, velitel – pplk. Ing. Michal KUCHARSKÝ 73. Tankový prapor Přáslavice.

Pamětní deska 2. jednotka poradního a výcvikového týmu OMLT byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána darem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha