Pamětní deska 2. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 2. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi, odkazujícími na jednotlivé jednotky PRT Lógar, ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro vojenské části 2. kontingentu AČR PRT Lógar mise ISAF tvořili vojáci od různých útvarů 7. mechanizované brigády. Velitelem 2. kontingentu AČR byl podplukovník Pavel Lipka. Jednotka v Afghánistánu působila od 18. srpna 2008 do února 2009.

Civilní část PRT představovali odborníci vybraní Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťovali konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy. Rotace mise působila v Afghánistánu od března 2008 do března 2009.

Celkově v kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar působilo 200 vojáků a 9 civilních pracovníků.

Pamětní desku tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 7. mechanizované brigády “Dukelská” a pod ním je nápis: 2. PRT LOGAR 18. 8. 2008 – 23. 2. 2009 7. mechanizovaná brigáda “Dukelská” podplukovník Pavel Lipka.

Pamětní deska 2. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha