Pamětní deska 3. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 3. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků Armády České Republiky. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro 3. kontingentu AČR PRT Lógar tvořili vojáci od 41. mechanizovaného praporu ze Žatce, doplnění o specialisty z různých útvarů a zařízení AČR. Kontingent se skládal z velitelství, štábu, do nějž patří také jednotka civilně vojenské spolupráce (CIMIC), prvky logistiky a zdravotnického zabezpečení, i příslušníci Vojenské policie, a týmu pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD). Velitelem 3. kontingentu byl podplukovník Petr Procházka. Jednotka působila v Afghánistánu od února do září 2009. Celkově se jednalo o 272 vojáků a 10 civilních pracovníků.

Civilní část PRT představovali odborníci vybraní Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťují konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy.

Pamětní desku tvořila překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 41. mechanizovaného praporu a pod ním je nápis: 3. PRT LOGAR 23. 2. 2009 – 17. 9. 2009 41. Mechanizovaný prapor podplukovník Petr Procházka.

Pamětní deska 3. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha