Pamětní deska 4. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 4. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl umístěn na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků AČR. Hlavním cílem českého PRT bylo položení základů pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistence provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájení transformačního procesu směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro 4. kontingentu PRT Lógar tvořili vojáci ze 42. mechanizovaného praporu z Tábora a 43. výsadkového mechanizovaného praporu z Chrudimi. Doplnili je specialisté z dalších více než třiceti útvarů a zařízení AČR. Velitelem byl plukovník Milan Schulc. Jednotka působila v Afghánistánu od září 2009 do února 2010. Celkově se jednalo o 272 vojáků a 10 civilních pracovníků.

Civilní část PRT představovali odborníci vybraní Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťovali konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy.

Pamětní desku tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 42. mechanizovaného praporu. Pod ním je nápis: 4. PRT LOGAR 17. 9. 2009 – 23. 2. 2010 42. mechanizovaný prapor „svatováclavský“ plukovník Milan Schulc

Pamětní deska 4. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha