Pamětní deska 7. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 7. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl dislokován na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků AČR. Hlavním cílem českého PRT bylo položit základy pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistovat provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájit transformační proces směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro 7. jednotky AČR tvořili vojáci ze 43. výsadkového praporu Chrudim, doplnili je specialisté z různých útvarů a zařízení AČR. Kontingent zahrnoval velitelství, štáb, do nějž patřila také jednotka civilně vojenské spolupráce (CIMIC), prvky logistiky a zdravotnického zabezpečení, příslušníci Vojenské policie, včetně týmu pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD – Explosive Ordnance Disposal). Velitelem 4. kontingentu byl plukovník gšt. Ing. Miroslav Hlaváč. Jednotka působila v Afghánistánu od února do srpna 2011. Celkově se jednalo o 293 vojáků a 12 civilních pracovníků.

Civilní část PRT se skládala z odborníků vybraných Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kteří zajišťovali konkrétní rozvojové a rekonstrukční programy.

Pamětní desku tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 43. výsadkového praporu Chrudim. Dále zde je nápis: 7. PRT LOGAR 19. 2. 2011 – 17. 8. 2011 43. výsadkový mechanizovaný prapor „Československých parašutistů“ plukovník gšt. Miroslav Hlaváč.

Pamětní deska 7. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána převodem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha