Pamětní deska 9. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar

 

Pamětní deska 9. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla umístěná společně s ostatními cedulemi odkazujícími na jednotlivé jednotky ve velitelské místnosti kontingentu AČR PRT Lógar na FOB Shank.

Provinční rekonstrukční tým (PRT) byl dislokován na americké základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar. Mise působila v Afghánistánu od března 2008 do července 2013 a celkem se jí zúčastnilo 11 rotací. Jednotku tvořilo většinou 10 až 12 civilních odborníků a 200 až 300 příslušníků AČR. Hlavním cílem českého PRT bylo položit základy pro udržitelný politicko-ekonomický rozvoj v provincii, asistovat provinční vládě v napojení na centrální vládu a zahájit transformační proces směrem k předávání zodpovědnosti afghánským partnerům.

Jádro 9. PRT Lógar pod velením zástupce velitele 4. brigády rychlého nasazení plukovníka generálního štábu Antonína Gensera tvořili příslušníci 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“.  Jednotku tvořilo 293 vojáků, z nichž bylo 10 žen. Doplnili je specialisté z 21 dalších vojenských útvarů a zařízení AČR. Téměř 90 % příslušníků jednotky již bylo ve své vojenské kariéře nasazeno v zahraniční operaci.

Základními prvky 9. PRT Lógar byl štáb, lehká a mechanizovaná rota a rota logistiky, zahrnující mimo jiné i tým pro likvidaci nevybuchlé munice a výbušnin (EOD). Hlavní náplní jednotky bylo zajišťovat bezpečí při činnosti civilních expertů v rámci rekonstrukčního procesu v Afghánistánu, spolupráci s místními autoritami a výcvik afghánských bezpečnostních sil. Prvek CIMIC/PSYOPS prováděl tzv. projekty rychlého dopadu zaměřené zejména na oblast školství a zdravotnictví.

Jednotka působila v Afghánistánu od února do srpna 2012. Celkově se jednalo o 293 vojáků a 9 civilních pracovníků.

Pamětní desku tvoří překližka vyříznutá do tvaru erbu, kde je umístěn znak 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“. Dále zde je nápis: 9. PRT LOGAR 14. 2. 2012 – 14. 8. 2012, 42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ plukovník gšt. Antonín Genser.

Pamětní deska 9. kontingentu AČR mise ISAF PRT Lógar byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána převodem v roce 2014.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha