Pamětní desky Zborovského památníku, po roce 1945.

 

Původní bronzové desky Zborovského památníku z roku 1927 podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera byly rozkradeny a pomník zničen. Po roce 1945 byl nahrazen betonovou konstrukcí se třemi žulovými deskami a nápisy v českém a ukrajinském jazyce: „ZDE, NA STARÉ SLOVANSKÉ PŮDĚ VEDLE ZBOROVA, SPÍ SYNOVÉ ČESKOSLOVENSKA, KTEŘÍ PADLI ZA SVOBODU, MÍR. ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ. VĚČNÁ JIM SLÁVA 2. VII. 1917 – ТУТ, НА ДРЕВНІЙ СЛОВЯНСЬКІЙ ЗЕМЛІ ПІД ЗБОРОВОМ, СПЛЯТЬ СИНИ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ, ЩО ПОЛЯГЛИ ЗА ВОЛЮ, МИР, ЗА КРАЩЕ МАЙБУТНЕ ВСІХ СЛОВЯНСЬКИХ НАРОДІБ“.

Pomník stojí na místě původní mohyly padlých obětí bitvy v obci Kalynivka (dříve Cecová). 7. července 2017, u příležitosti stého výročí bitvy, byly znovu osazeny kopie původních bronzových desek (zhotovila Umělecká slévárna v Horní Kalné). Uprostřed, mezi oběma nápisy byla umístěna deska se znaky českých zemí a Slovenska.

Mramor, 103 x 93 cm.

Desky Zborovského památníku byly získány do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze formou daru v roce 2017.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha