Pamětní medaile 12. střeleckého pluku generála Milana Rastislava Štefánika

Pamětní medaile 12. střeleckého pluku generála Milana Rastislava Štefánika byla založena při příležitosti 30. výročí vzniku pluku v roce 1948. Je ražena z bronzu o průměru 35 mm při síle 1,75 mm. Plochu aversu zaujímá portrét generála Štefánika v zobrazení z levé strany s pohledem k pravému okraji medaile. Štefánik má na hlavě francouzskou generálskou čepici a kolem krku patrný kožešinový límec. Dolní část plochy, těsně navazující na portrét, je zdobena položenou vavřínovou snítkou, která směřuje z levé strany k pravé. Po okraji medaile je umístěn opis: VERIŤ – MILOVAŤ – PRACOVAŤ. V horní polovině plochy reversu je umístěn dvouřádkový nápis: 12. / GEN. M.R.Š., při okraji pak opis: MEDAILA SLOVENSKÉHO BOHATIERA. Dolní část opisu doplňují, odděleny tečkami, letopočty: 1918–1948.

Medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem v roce 1976.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha