Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

 

V letech 1946–1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v Itálii. Vcelku skromně tak vedle nich působí pouhé dvě pamětní medaile 21. a 22. střeleckého pluku ve Francii, ačkoliv ve Francii byly původně zformovány čtyři pluky československých legií. Medaile obou jmenovaných pluků je možné bez nadsázky označit za sesterské, neboť vzhled klenotů je téměř identický a liší se jen v několika detailech, jakými je název a číslování pluku. Prakticky stejný byl pro obě dekorace také výběr barev na stuhách, které se vzájemně liší pouze provedením a kombinací barevných pruhů.

Popis:

Bronzový klenot tvaru kruhu o průměru 37 mm ražený z bronzu o síle 2,5 mm. Stuha o šíři 43 mm průvlečná, na středu tvořená kombinací barev stuhy francouzského Válečného kříže 1914–1918 se třemi zelenými pruhy. Okraje stuhy jsou lemovány trikolorou směrem k okraji stuhy vždy v pořadí barev tmavě modrá-červená-bílá.

Avers:

Na středu pravý poloprofil československého legionáře ve francouzském stejnokroji s baretem na hlavě. Na výložkách vojáka je příslušné označení pluku: 22.

Revers:

Na středu nápis: ARGONSKÝ / 1918-1948. Při mírně plasticky převýšeném okraji volně v ploše opis: 22. STŘEL. PLUK.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1979.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha