Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

 

Ač se to může zdát překvapivé, za celé meziválečné období nedošlo ke vzniku žádných pamětních dekorací souvisejících s konkrétními útvary československých legií. Ke změně došlo po konci druhé světové války, kdy začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací rovněž ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. V onom krátkém časovém úseku let 1946─1948 došlo takto ke vzniku pamětních dekorací z vlastní iniciativy velitelství jednotlivých historických pluků, které měly tradici z československých legií ve Francii, Rusku či Itálii. Mezi tyto plukovní dekorace patří také bronzová Pamětní medaile 39. pěšího pluku “Výzvědného”, vztahující se k italským legiím. Vyhotovení opisu ve Slovenštině na reversní straně odráželo skutečnost, že byl pluk v rámci Československé republiky dislokován v Bratislavě.

Popis:

Klenot tvaru kruhu o průměru 39 mm při síle 2 mm, ražený z bronzu. Průvlečná stuha dekorace je 40 mm široká bílé barvy s širokým červeným pruhem na středu a červeným začištěním okraje. Obě poloviny stuhy jsou proťaté dvojicí světle zelených pruhů.

Avers:

V ploše levý poloprofil postavy italského legionáře v přilbě typu Adrian s puškou v pravé ruce. Legionář má u pasu vedle sumek na náboje dobře patrný italský útočný nůž, na límcových výložkách zkřížené pušky a na levém rukávu štítek s nápisem: ČS/39.

Revers:

Na středu situován třířádkový nápis: 39 / „VÝZVĚDNÝ“ PLUK, volně při okraji medaile umístěn opis s vročením vzniku útvaru a jeho jubilea: NA PAMÄŤ BOJOV ZA SLOBODU. 1918 – 1948.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 1974.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha