Pamětní medaile 6. střeleckého pluku

 

Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s vazbou ke konkrétním útvarům československých legií či dobrovolců. Teprve po konci druhé světové války začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. Tyto dekorace jsou v současnosti nazývané jako tzv. „plukovní medaile“. Udělovaly se v prvé řadě bývalým příslušníkům těchto pluků, tedy veteránům první světové války, popřípadě jejich pozůstalým. Roky zřízení jednotlivých plukovních medailí byly ve všech případech voleny v závislosti na rok 30. výročí založení daného pluku. V důsledku toho byly plukovní medaile zřizovány v období let 1946–1948. Tak došlo i na založení Pamětní medaile 6. střeleckého pluku roce 1947.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 37 mm při síle 2 mm ražená z bronzu. Zavěšena prostřednictvím kruhu v kulovitém oušku na 40 mm široké průvlečné bílé stuze s širokým středním červeným pruhem. V obou polovinách stuhy na bílém podkladu umístěn vždy ještě úzký světle modrý a úzký červený pruh.

Avers:

Dominující motiv představuje mírně plasticky převýšená šachovaná korunovaná orlice ze zemského znaku Moravy.

Revers:

Mírně nahoru od středu umístěn plastický orámovaný legionářský štítek s číslicí 6, podložený ve spodní části lipovou ratolestí s květem uprostřed. Volně v ploše při okraji opis. Horní opis: STŘELECKÝ HANÁCKÝ PLUK. Spodní opis tvoří letopočty roku založení pluku (1917) a třicátého jubilea pluku (1947).

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1953.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha